Kursy dla studentów UJ i CMUJ (bez kursów językowych) 

Po odbiór:

a) certyfikatu z kursu,

b) podpisu na oświadczeniu o wypełnieniu obowiązków w ramach Projektu ZintegrUJ*

* W przypadku odebrania podpisu na oświadczeniu w "celu wizty" proszę wskazać datę obrony. 

Proszę nie umawiać się na spotkania bez wyznaczonego terminu obrony.

 

zapraszam do siedziby biura:

Angelika Batko 

ul. Straszewskiego 25/2

31-113 Kraków

 

Dane kontaktowe:


Wybierz termin: