Trwa ładowanie...

Po podpis na obiegówkach do obrony oraz po odbiór certyfikatów i zaświadczeń dot. zrealizowanych kursów zapraszam do siedziby Biura Projektu ZintegrUJ

Katarzyna Matura

ul. Straszewskiego 25/14

(w oficynie, I piętro)

31-113 Kraków

 

Lista kursów:

 • Adobe Illustrator;
 • Certyfikowany kurs Lab Chem.;
 • Certyfikowany kurs zarządzania projektami PRINCE2 Foundation;
 • Diagnostyka obrazowa- szkolenie certyfikowane;
 • Dokumentacja medyczna w placówce medycznej;
 • Fascial Distorsion Model - poziom podstawowy (MODUŁ I);
 • Fascial Distorsion Model - poziom podstawowy (MODUŁ II i III);
 • Fascial Distorsion Model - poziom podstawowy (MODUŁ I-III);
 • Inspektor Ochrony Radiologicznej typu R-szkolenie certyfikowane;
 • Java Standard Edition 8 – egzamin;
 • Kurs administratora Bezpieczeństwa Informacji (szkolenie ABI + warsztaty ABI);
 • Kurs Adobe InDesign (skład publikacji);
 • Kurs Adobe Photoshop + Adobe Lightroom (grafika cyfrowa i obróbka fotografii);
 • Kurs CISCO CCNA - Introducing to Networks + Routing and Switching Essentials;
 • Kurs z zakresu towaroznawstwa;
 • RKO certyfikowane szkolenie;
 • Sekretarka/rejestratorka medyczna;
 • Szkolenie certyfikowane - ITLS;
 • Szkolenie certyfikowane EPLS;
 • Szkolenie certyfikowane ALS Zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych;
 • Szkolenie z systemów informacji geograficznej GIS;
 • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy;
 • Terapia mięśniowo-powięzionych punktów spustowych;
 • Warsztat Nowoczesne techniki fizyko-chemiczne w analizie zabytku;
 • Warsztat Nowoczesne technologie w kulturze;
 • Warsztat w zakresie obsługi programu Finale;
 • Warsztat z zakresu digitalizacji i udostępnianie archiwów z polskich instytucjach publ.;
 • Warsztat z zakresu dokumentacji fotograficznej obiektu kultury;
 • Warsztat Zarządzanie projektami muzycznymi;
 • Warsztat Zarządzanie projektami w Kulturze;
 • Wprowadzenie do elektronicznych systemów medycznych;
 • Zapis i interpretacja EKG - certyfikowane szkolenie;
 • Kurs Agile Scrum Foundation;
 • Nowe technologie w kulturze - jak je projektować, by miały sens - warsztat;
 • Dokumentacja fotograficzna dziedzictwa kulturowego - podejście praktyczne;
 • Ochrona Radiologiczna Pacjenta specjalność FT - szkolenie certyfikowane;
 • Leczenie ran przewlekłych Położnictwo – certyfikowane szkolenie;
 • Leczenie ran przewlekłych Pielęgniarstwo – certyfikowane szkolenie;
 • Warsztat Event management w publicznych instytucjach kultury;
 • Szkolenie certyfikowane dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych;
 • Analiza danych w Stata;
 • Język R wsparciem warsztatu badacza;
 • Audiodeskrypcja i tworzenie napisów dla osób niesłyszących;
 • Autoprezentacja i komunikacja interpersonalna;
 • Dziedzictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: przeszłość i teraźniejszość;
 • Dziennikarstwo i profilaktyka traumy;
 • E - enterpreneurship;
 • E - przedsiębiorczość;
 • Edukacja i wsparcie kobiet w okresie laktacji;
 • Fotowoltaika III generacji - teoria i praktyka;
 • Komunikacja medyczna i o zdrowiu;
 • Kurs z zakresu prawa podatkowego dla prawników;
 • Pracownia Badań Materiałów III - materiały memrystywne;
 • Praktyczne aspekty diagnostyki obrazowej w oparciu o programy i konsole symulacyjne;
 • Praktykowanie pomocy psychologicznej i psychoedukacji;
 • Projektowanie gier: zasady i scenariusze;
 • Promocja i marketing na rynku książki;
 • Przekład audiowizualny: tworzenie napisów filmowych, wersji lektorskich i dubbingu;
 • Storytelling, emocje i marketing w nowych mediach;
 • Systematyczny przegląd literatury i tworzenie bibliografii;
 • Techniki badania funkcjonowania mózgu – teoria i praktyka;
 • Warsztaty głosu i mowy;
 • Warsztaty redakcji i publikacji tekstu;
 • Współpraca i komunikacja w zespołach opieki zdrowotnej;
 • Zaawansowane programowanie funkcyjne;
 • Zadania psychologa - praktyka;
 • Zarządzanie projektami w instytucjach kultury;
 • Specjalistyczne tłumaczenie tekstów naukowych i popularnonaukowych;
 • Dietetyka dla medyka;
 • Dietetyka sportowa. Skuteczny trener personalny;
 • Postępowanie z osobami agresywnymi w ochronie zdrowia;
 • Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych w systemie oświatowym;
 • Ludzie, którzy zmieniają świat. Praktyka innowacji społecznych;
 • Badania kliniczne - zastosowanie w praktyce.

 

Telefon kontaktowy: 12 663 39 10 lub 883 841 215

Lista dostępnych terminów: